en
Select category
Ashgabat

Öndürijiniň (Ukraina) T-profilinde asylan potolok

1 / 9
Öndürijiniň (Ukraina) T-profilinde asylan potolok - photo 1 Öndürijiniň (Ukraina) T-profilinde asylan potolok - photo 2 Öndürijiniň (Ukraina) T-profilinde asylan potolok - photo 3 Öndürijiniň (Ukraina) T-profilinde asylan potolok - photo 4 Öndürijiniň (Ukraina) T-profilinde asylan potolok - photo 5 Öndürijiniň (Ukraina) T-profilinde asylan potolok - photo 6 Öndürijiniň (Ukraina) T-profilinde asylan potolok - photo 7 Öndürijiniň (Ukraina) T-profilinde asylan potolok - photo 8
Renewed: 26 February 2024, 12:27 ID: 1757391
Price on request
Микола Долгов
маркетолог

Description

"Kraft Dekensistem Ukraina" kompaniýasy dört görnüşli profil öndürýär: Nova, Fortis, HD we RH100. Profiliň görünýän böleginiň ini 24 mm (standart) ýa-da 15 mm (inçe) bolup biler. Özleriniň arasynda modeller öndürijiligi we bahasy boýunça tapawutlanýar. Modelshli modeller biri-birine we Kraft Led yşyklandyryş ulgamyna doly laýyk gelýär. Reňk (Nowadan başga) - RAL şkalasyna görä islendik reňk, dürli agaç, metal, daş görnüşlerine öýkünmek.

Gurluşy aňsatlyk bilen el bilen ýygnalyp, ýörite asgyçlar bilen potologa berkidilýär. Ondan soň, ýygnalan profil öýjüklerine plitalar (gips tagtasy, mineral, metal, aýna, aýna, agaç we ş. m.) ýa-da grilýato GLK metal kasetalar goýulýar.
T-profillerden ýygnanan gurluş, 600x600 mm ölçegli potolok plitalaryny, 600x1200 mm we 600 mm bölünýän öýjükler üçin beýleki ululyklary gurnamak üçin amatlydyr.
Ukraina Kraft Dekensistem tarapyndan öndürilen ähli profillerde goşmaça berk gapyrgalar bar, bu bolsa ýükleriň aşagynda goşmaça güýç berýär. Şeýle hem, esasy gollanmalaryň hemmesi ýangyn öwezini dolujy enjam bilen üpjün edilendir. Specialörite kesiş, ýangyn bolan ýagdaýynda metalyň ýylylyk giňelmeginiň öwezini dolýar we potolokyň ýykylmagynyň öňüni alýar.

Productshli önümler Ukrainada we EUB-de kepillendirilýär.

Jikme-jik maglumat üçin web sahypamyza girmegiňizi haýyş edýäris. Maslahat we ýalňyş hasaplamak üçin bize ýüz tutuň

The owner of the ad has the most up-to-date information.

Similar ads

14
Laminat zolakly ekran öndürijiden asylan potolok
Laminat zolakly ekran öndürijiden asylan potolok - photo 1
Laminat zolakly ekran öndürijiden asylan potolok - photo 2
+10 photo
Laminat zolakly ekran öndürijiden asylan potolok - photo 3
Price
Price on request
Has giňişleýin maglumat Tekiz demir ýol bilen asylan potolka "ekran" ýa-da "tabak" hem diýilýär. Gurluş taýdan potolok, direg çyzgysyna berkidilen dik plitalardan durýar. Plastinalary düzetmegiň asyl ulgamy, gurnama wagtyny ep-esli azaltmaga mümkinçilik berýär, şeýle hem potolok giňişliginde...
+5 ads
26 Feb
8
Falsealan potoloklar üçin yşyklandyryş Kraft Öndürijiden (Ukraina)
Falsealan potoloklar üçin yşyklandyryş Kraft Öndürijiden (Ukraina) - photo 1
Falsealan potoloklar üçin yşyklandyryş Kraft Öndürijiden (Ukraina) - photo 2
+4 photo
Falsealan potoloklar üçin yşyklandyryş Kraft Öndürijiden (Ukraina) - photo 3
Price
Price on request
Täzelenen KRAFT LED yşyklandyryş ulgamy, asma potoloklar üçin ýörite döredildi. Luminaire ini: 15 ýa-da 24 mm. Üstünlikleri: - Aýry-aýry togtadyşlary talap etmeýär - falsealan potolokyň islendik ýerinde gurnamak ukyby - potolok ulgamlarynyň akustikasyny bozmaýar - Islendik görnüşdäki potolok...
+5 ads
26 Feb
8
Öndürijiden asylan potolok
Öndürijiden asylan potolok - photo 1
Öndürijiden asylan potolok - photo 2
+4 photo
Öndürijiden asylan potolok - photo 3
Price
Price on request
Ukrainanyň “KRAFT Dekensistem” kompaniýasy öz önümçiliginiň potoloklaryny hödürleýär. Dürli ululyklar we reňkler bilen CRAFT Rail, potolok giňişligi üçin iň giň dizaýn çözgütlerini hödürleýär. Gurluşyň ajaýyp funksional aýratynlyklary daşarky kub profilleriň ýük göteriji geçelgesi bilen berk...
+5 ads
26 Feb
Show more
Микола Долгов
маркетолог
Popular manufacturers in the category: Suspended ceilings
Contact the company
Микола Долгов
маркетолог
By phone
Say, that you found an ad on Flagma
Safety rules: Do not agree to prepayment if you are not sure about the reliability of the user.
Write a message
Крафт Декенсистем Украина, ООО Микола Долгов, маркетолог
Öndürijiniň (Ukraina) T-profilinde asylan potolok
Price on request ID: 1757391
Select category
×